Warunki użytkowania

Montaż:

1. Felgi sprzedawane przez felgar.pl są to felgi uniwersalne. Takie felgi w większości przypadków wymagają użycia pierścienia centrującego oraz zastosowania śrub lub nakrętek o określonej długości i skoku gwintu. W przypadku felg dedykowanych nie stosuje się żadnych pierścieni centrujących, a felgę należy przykręcać tymi samymi śrubami lub nakrętkami, które są na wyposażeniu seryjnym samochodu.
2. Przed montażem felg pierścienie centrujące należy posmarować smarem grafitowym zarówno od strony wewnętrznej jak również na jego zewnętrznej części.
3. Czołową część piasty oraz część felgi do niej przylegającą należy oczyścić tak, aby powierzchnie ich styku były bez jakichkolwiek ciał obcych lub środków konserwujących.
4. Nakrętki i śruby dokręca się kluczem dynamometrycznym z zastosowaniem momentu o wartości 110 Nm.
5. Felgi powinny zostać przymierzone do auta przed zamontowaniem opon na obręcz w celu sprawdzenia iż nie obcieraja o elementy układu hamulcowego lub zawieszenie, bądź nie przestają za obrys auta.


Eksploatacja:

1. W celu utrzymania wysokiej jakości warstwy zewnętrznej lakieru felg oraz ich połysku, felgi aluminiowe wymagają dbałości użytkownika w takim samym stopniu jak dbałość o elementy karoserii samochodu.
2. Zalecamy zwiększenie częstotliwości czyszczenia felg w przypadku ich eksploatacji w warunkach zimowych oraz dużego zanieczyszczenia pyłem z klocków hamulcowych, kurzem lub piachem. W przypadku ubytku lakieru spowodowanym uszkodzeniem mechanicznym należy zadbać o naprawę powłoki lakierniczej lub zabezpieczenie jej przed ingerencją środków chemicznych i atmosferycznych celem uniknięcia dalszych ubytków powłoki lakierniczej.
3. Czyszczenie felg powinno odbywać się wodą lub neutralnymi detergentami. Stosowanie specjalistycznych środków do czyszczenia felg powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Po zakończeniu czyszczenia felg w/w detergentami należy je dokładnie spłukać wodą, najlepiej za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy felgi, w których taki środek zostaje w miejscach trudno dostępnych (otwory na śruby/szpilki, przetłoczenia, rowki itp.).
4. Podczas czyszczenia i nadawania połysku oponom specjalnymi środkami chemicznymi należy dokładnie oczyścić felgę po pozostałościach w/w środka chemicznego.
5. Wszelkie rozpuszczalniki, zwłaszcza o dużym stężeniu, mogą powodować uszkodzenia lakieru felgi.
6. Zalecamy czyszczenie felg gąbkami ponieważ stosowanie niektórych rodzajów szczotek może powodować rysowanie powłoki lakieru na feldze
7. Reklamacja bez karty gwarancyjnej nie podlega rozpatrzeniu.
8. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady felgi, reklamację należy zgłosić do punktu sprzedaży lub wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego nie później niż w ciągu dwóch tygodni od ujawnienia się wady.
9. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem wykorzystania felgi zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi.
10. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:
1. - wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne felgi spowodowane niewłaściwą eksploatacją
2. - samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany oraz niezgodny z instrukcją montaż kół w pojeździe
3. - nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji obsługi, konserwacji, eksploatacji i przechowywania felg
4. - uszkodzenie felg spowodowane niesprawnościami układu jezdnego w pojeździe
11. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia obręczy.
12. Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego użycia agresywnych środków chemicznych do czyszczenia obręczy.
13. Dla wszystkich spraw nie objętych warunkami niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy art.577 581 Kodeksu Cywilnego.
14. Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje felg zastępczych.
W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji zapewnia się wymianę obręczy na pełnowartościowe


Warunki użytkowania i montażu czujników TPMS

1. Czujniki powinny być zamontowane zgodnie z instrukcja załączoną do zestawu, w specjalistycznym serwisie oponiarskim
2. Czujniki nie wymagają programowania i w przypadku aut z systemami auto-relearn czujniki nie wymagają ingerencji przypisywania do auta przez system OBD, w przypadku innych typów systemu TPMS przypisanie czujników będzie niezbędne
3. Czujniki posiadają baterię której żywotność wynosi 6-8lat
4. Wszelakie uszkodzenia mechaniczne spowodowane nieprawidłowym montażem/demontażem czujników nie podlegają reklamacjom.